A side view closeup of the metal nib of an old fountain pen drawing a straight ink line on a textured paper surface

Zakres usług kancelarii notarialnej

1)   sporządzanie aktów notarialnych:

 • umów sprzedaży,
 • darowizny,
 • zamiany,
 • dożywocia,
 • umów spółek prawa handlowego,
 • ustanowienia służebności,
 • hipoteki,
 • inne zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

2)   sporządzanie poświadczeń:

 • własnoręczności podpisu,
 • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
 • daty okazania dokumentu,
 • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu.

3)   spisywanie protokołów, w tym między innymi zgromadzeń spółek prawa handlowego,

4)   przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych,

5)   sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,

6)   sporządzanie na żądanie stron projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów,

7)  inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Przy dokonywaniu czynności notarialnej notariusz jest zobowiązany stwierdzić tożsamość osób biorących udział w czynności, a stwierdzenie powinno nastąpić na podstawie prawem przewidzianych dokumentów.